Sluit menu
  Menu

Thermische olieketels

Thermische olie-installaties bestaan veelal uit een primair systeem en een of meerdere secundaire systemen. Het primaire systeem bestaat uit een verwarmingsketel, pomp(en), leidingwerk, voorraadtank, expansietank, mogelijk een warmtewisselaar etc., dat als een circuit wordt aangelegd, uiteraard voorzien van de nodige druk en temperatuurbeveiligingseenheden. De verwarmingsketel verwarmt de thermische olie, de pomp pompt de olie rond in het primaire circuit.

Thermische olie-installaties kunnen uitgerust worden met zogenaamde economizers. Dit zijn units die in het uitlaatgassysteem van de ketel worden geïnstalleerd waarmee het rendement met enkele procenten kan worden verbeterd.

In de secundaire circuits, dus die delen van de thermische installatie die aangesloten zijn op de gebruikers (dit kan een reactorvat zijn, een droogtunnel, of wat dan ook), zullen via gestuurde kleppen de daar benodigde warmte afgeven. De afgekoelde olie wordt weer in het primaire circuit teruggepompt om weer opnieuw opgewarmd te worden door de verwarmingsketel.

Maes is de aangewezen partner voor vervanging van een bestaande thermische olieketel tot het uitwerken, calculeren en bouwen van een complete thermische olie-installatie.

  Ga terug naar alle installaties
Maes is part of Babcock Wanson Group

Babcock Wanson is een internationale leverancier van industriële ketels en aanverwante diensten.

  Bekijk video
Bekijk onze veiligheidsfilm

Toonaangevende opleidingsfilm over redding in besloten ruimte.

  Bekijk video

Enkele van onze realisaties