Sluit menu
  Menu

Energierecuperatie

Wilt u ook een vermindering van uw energiefactuur?

Aarzel dan niet om ons te contacteren zodat wij kunnen bekijken of we bij uw installaties energiebesparende aanpassingen kunnen doen.

Subsidies kunnen aangevraagd worden bij de overheid!

Mogelijkheden bij cv-, stoom- en thermische olie-installaties:

Economizer / condensor

Energie terugwinnen uit de rookgassen van een gasgestookte brander kunnen we doen door een economizer en/of een rookgascondensor in het rookgaskanaal te plaatsen.

Voor alle types van warmtewisselaar kan u bij ons terecht!

Frequentiegestuurde pompen

Voor de meeste installaties is het niet altijd nodig dat de pompen op het maximaal vermogen werken. Bij een lagere belasting kan het debiet verminderd worden.

Het energieverbruik van pompen verloopt disproportioneel. Wanneer het verpompte debiet met 20% verminderd wordt, kan het energieverbruik tot 50% afnemen. Belangrijk hierin is het juist dimensioneren van de pompen.

Wat zijn de voordelen?

• groter comfort
• besparing van energie
• geruislozer
• uitsluiting van cavitatie in het waterleidingnet
• langere levensduur van de pompen (beperken van hoge stroompieken).

Frequentiegestuurde branderventilator

Uit de praktijk blijkt dat ketels 99% van de tijd op deellast werken.

Dit houdt in dat de toegevoerde lucht ook dient gereduceerd te worden om de lucht/gas-verhouding gelijk te houden.

Bij niet-variabele snelheid zal het opgenomen elektrisch vermogen bij vol- of deellast dus nagenoeg gelijk blijven.

Door het toepassen van een frequentiegestuurde branderventilator zal het opgenomen vermogen in vele gevallen tot meer dan 50% kunnen gereduceerd worden.

Zie onderstaande voorbeeld:

20kW / (50^3 Hz) = Pgereduceerd / (25^3 Hz)

Pgereduceerd = 20kW * 25^3 / 50^3

Pgereduceerd = 2,5kW.

Pgereduceerd = 8 maal kleiner voor een halvering van de snelheid.

RO-installatie

Het gebruik van RO-water of omgekeerde osmose

Een goede en doordachte voorbehandeling van het ketelvoedingswater zal uw operationele kosten minimaal houden.

Veel hangt af van de kwaliteitseis voor de stoom.

De besparing is voornamelijk te zoeken in de vermindering van de spui en dus ook de energetische waarde ervan.

Het gebruik van een omgekeerde osmose zal er voor zorgen dat de indikking in de ketel hoger is.

Bij het gebruik van onthard stadswater zal men een spui hebben van 10 %, bij het gebruik van een omgekeerde osmose is dit 1 %.

Minder spuien betekent ook (naast waterverlies) dat men ook minder energieverlies heeft (bv.: ketelwater bij 7 bar heeft een temperatuur van 165 °C ).

Rekenvoorbeeld

Een bedrijf heeft een stoomproductie van 10 ton/uur met een werkdruk van 5 bar en wenst de geleidbaarheid in de stoomketel te houden op 7.000 µS/cm. Het ontharde ketelvoedingswater heeft een geleidbaarheid van 500 µS/cm. Dit is een indikking van 14 of een spui van 769 liter ketelwater. De spui bedraagt 7,14 % van het ketelvoedingswater.

De klant wil het stadswater voorbehandelen via een omgekeerde osmose-installatie. Hierdoor krijgt het ketelvoedingswater een geleidbaarheid van 25 µS/cm. De indikking is dan 280 of een spui van 35,8 liter ketelwater. De spui bedraagt nu 0,35 % van het ketelvoedingswater.

Voor 10 ton stoom per uur gaat de klant bij het gebruik van osmosewater 733 liter per uur minder spuien. Dit betekent  95% minder spuien!

Besparingen bij het gebruik van osmosewater als ketelvoedingswater

Voor een stoomproductie van 10 ton/uur en 8.760 werkuren per jaar heeft de klant de volgende besparingen:

een waterbesparing van 6.447 m³ door het verminderen van de spui, oftewel € 16.266.
een jaarlijkse besparing van 99.400 liter stookolie, oftewel € 50.843.
een jaarlijkse besparing aan waterbehandelingsproducten van € 17.370.

Samen is dit een totale kostenvermindering van € 84.479 per jaar!

  Ga terug naar alle installaties
Maes is part of Babcock Wanson Group

Babcock Wanson is een internationale leverancier van industriële ketels en aanverwante diensten.

  Bekijk video
Bekijk onze veiligheidsfilm

Toonaangevende opleidingsfilm over redding in besloten ruimte.

  Bekijk video

Enkele van onze realisaties